USLUGE KONSALTINGA U VEZI SA PRIVATIZACIJOM, MERDŽERIMA I AKVIZICIJAMA

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. je aktivan i na planu konsaltinga u vezi sa privatizacijom, merdžerima i akvizicijama preduzeća. S tim u vezi, Tandem svojim klijentima pruža sledeće vrste usluga:

  • zastupanje investitora na javnim aukcijama i tenderima pri kupovini preduzeća,
  • savetodavne usluge prilikom učešća na tenderu ili aukciji,
  • monitoring subjekta privatizacije kroz sve faze prodaje,
  • sve ostale radnje koje slede nakon uspešne kupovine preduzeća (upis preduzeća u Centralni registar itd.),
  • zastupanje i konsalting pri merdžerima i akvizicijama
  • formiranje Ponude za preuzimanje akcija
  • sprovođenje svih neophodnih radnji u vezi sa Ponudom za preuzimanje,
  • izrada odgovarajućih strategija za preuzimanje akcija,
  • izrada strategija i metoda zaštite od neprijateljskih preuzimanja.