Dobili ste besplatne akcije!
Šta dalje?

Brokerska kuća TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad za Vas potpuno BESPLATNO:

  • Otvara vlasnički račun hartija od vrednosti
  • Uknjižava akcije na Vaš vlasnički račun
  • Vrši konsultacije i pripremu za trgovanje akcijama

Osim ovoga vršimo i realizaciju:

  • Ugovora o kupoprodaji akcija
  • Ugovora o poklonu akcija
  • Rešenja o nasleđivanju itd.

Javite nam se i pošaljite svoje podatke kako biste postali naš klijent i uključili se u trgovanje akcijama.